Elever med skoleplass kan søke om stipend og lån

Nå kan du som elev søke om stipend og lån. Lånekassen har nemlig åpnet nettsøknaden for studieåret 2023–2024.

Elever som har skoleplass, kan nå søke om stipend og lån på lanekassen.no:

https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/videregaende-skole/soknad-om-stipend-og-lan-til-videregaende-opplaring/

De som ikke har skoleplass, må vente med å søke til de har bekreftet opptak.

Sjekk hvor mye du kan få

Du kan få hjelp i søkeprosessen på lanekassen.no uten å logge inn eller sende søknad. Du kan blant annet sjekke hvor mye penger du kan få fra Lånekassen på siden for elever med ungdomsrett:
https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/videregaende-skole/

Slik søker du trygt på 1-2-3

  1. Bruk din egen pc eller mobil til å sende søknaden, ikke bruk felles-pc.
  2. Husk å logge ut når du har sendt søknaden.
  3. Lukk nettleser-vinduet når du er ferdig og gi deg selv en klapp på skulderen!

 

Vennlig hilsen

Lånekassen