Når må man være hjemme ved sykdom?

Her finner du oppdaterte retningslinjer.

  • Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.  
  • Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). 
  • Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per mars 2021 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar.  Benytt kommunens nettportal for å bestille test, så får du time raskere!
  • Mange elever og ansatte har vært på plasser der det nå er påvist smitte av korona. Dersom man har oppholdt seg på disse stedene, bes man være ekstra oppmerksom og teste seg om man har symptomer. Om man ikke har symptomer, skal man møte på skolen som normalt.
  • Dersom man har testet seg på grunn av symptomer, er man hjemme til prøvesvar foreligger.
  • Dersom man har testet seg for at man har vært på steder med smitte, eller på reise, må man spørre testsenteret om man skal være hjemme til svar foreligger, eller om man skal dra på skolen som normalt.
  • Det er kun smitteteamet fra kommunen som setter folk i karantene. Elever kan ikke selv velge å gå i karantene. Dersom elever velger å være hjemme uten symptomer, vil de få fravær.

Se oppdaterte smittevernveiledere.

Til toppen