Når må man være hjemme ved sykdom?

Her finner du oppdaterte retningslinjer.

  • Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.  
  • Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). 
  • Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per januar 2021 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar.  Benytt kommunens nettportal for å bestille test, så får du time raskere!
  • Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.   

Se oppdaterte smittevernveiledere.

Til toppen