Tilbake til normalen

I og med gjenåpningen av Norge er skolene nå tilbake i en vanlig skolehverdag.

Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Skolene i Tromsø har ikke lenger trafikklysmodell og kan opptre som normalt. 

Korona skal nå håndteres som en ordinær influensa.

Generelle karanteneregler

Les mer om koronasituasjonen på
regjeringen.no

Les mer informasjon fra
Kunnskapsdepartementet

Her finner du enda litt mer:
Info fra Utdanningsdirektoratet

Les mer om lokal korona-håndtering fra Tromsø kommune:
"Alt om korona"  på Tromsø kommunes hjemmeside

Beredskapsplan covid-19 (PDF, 660 kB) fra smittevernboverlegen i Tromsø kommune

Om fravær

Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

Til toppen