Russestyret 2021/22

Resultatet av årets russestyrevalg er klart. Under ser dere hvem som ble valgt til de ulike vervene.

Dersom noen trekker seg fra vervet, vil neste på lista med flest stemmer få tilbud om vervet. Ta snarest kontakt med Elisabeth Udnes Johannessen på Teams om du vil trekke deg fra vervet du ble valgt til.

VERV

NAVN

President

Irja Sofie Nyheim (3ida)

Visepresident

Georg Olsen Urdal (3ida)

Innkjøpssjef

Olav Amund Andersen (3ida)

Økonomisjef
 

Martin Higraff (3ida)

Aksjonssjef (2 stykker)

Ola Kornør (3ida) og Hanna Helin Ates (3idc)

Festsjef (2 stykker)

Kaotar El Malmi (3idb) og Jamie Grande (3idb)

PR-sjef

Eskil Bakli Aglen (3ida)

Terrorsjef (2 stykker)

Herman Heinstein Ødegaard (3std) og Eivind Vold (3std)

Knutesjef (2 stykker)

Tuva Henriksen (3idb) og Jørgen Engstad Indal (3ida)

Russeprest

Odin Vang (3idc)

Prevensjonssjef

Kine-Sofie Chruickshank Takøy (3ida)

Russelege

Gabriel Johannes Karlsen Langgård (3idb)

Til toppen