Elevretta tjenester

Skoleåret 2021/22 har vi styrket våre elevretta tjenester, og teamet består i dag av totalt fem personer.

«Vi jobber for at alle
elever skal ha en trygg,
forutsigbar og god
skolehverdag».

Kontoret for elevretta tjenester er plassert ved siden av rådgivernes kontorer, vis-à-vis klasserom 105 i 1. etasje.

Miljøterapeuter

Hvem er vi?

Vi er tre miljøterapeuter som arbeider i et tverrfaglig team bestående av oppsøkende sosiallærer, spesialpedagog, helsesykepleier og to rådgivere. Vi samarbeider også blant annet med PPT, BUP, barnevern, minoritetsrådgiver og andre hjelpeinstanser som er relevant for den enkelte ungdom.

Hva gjør vi?

Som miljøterapeut skal vi jobbe for at du trives og har det bra på skolen, og målet vårt er at du skal fullføre videregående. Det gjør vi blant annet med å tilby støttesamtaler hvor du kan snakke om det som plager deg, eller hvis du trenger trøst og oppmuntring. Det kan være at du har bekymringer selv eller at du bekymrer deg for andre, du kan ha opplevd utfordrende situasjoner tidligere eller gå gjennom noe vondt nå, du kan kjenne på stress og prestasjonspress, føle deg ensom, slite med rus, selvbilde og selvtillit, oppleve konflikter med andre elever og utfordringer med klassemiljø. Ingen problemer er for store eller små.

Hvor finner du oss?

Vi har et eget kontor som heter Miljøkontoret. Det er ved siden av rådgiverne og helsesykepleiers kontor. Du finner oss på Teams og på Snapchatkontoen TVSsnakk, og der svarer vi fortløpende. Vi er tilgjengelig mandag – fredag i skolens åpningstid.

Vi har taushetsplikt og du får ikke fravær når du snakker med oss!

Kontakt oss:

Ragnhild Kasland Pedersen

Barnevernspedagog
E-post: ragnhild.pedersen@tffk.no

Johanne Bjørnå
Sosionom
E-post: johanne.bjornaa@tffk.no

Benjamin Alexander Gundersen Riise
Sosionom
E-post: benjamin.riise@tffk.no

Ragnhild Pedersen Johanne Bjørnå Benjamin Riise 


 

 

 

 

Sosiallærer

Sosiallæreren er et viktig ledd i elevkontakten og elevoppfølgingen.

Hos oss er det Mikki Jackson som har denne funksjonen.Mikki Jackson    

Det er veldig lav terskel for å ta kontakt med Mikki. Han er mye ute i gangene på skolen og i kantina.

Du kan også sende Mikki en e-post.

 

Spesialpedagog

Spesialpedagogen legger til rette for gode læringsvilkår for elever som har særskilte læringsbehov.Kathrine Nordstrøm  

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Spesialpedagogen er en del av skolens ressursteam, og i tett samarbeid med PPT, som er sakkyndig instans, kartlegger spesialpedagogen vansker, og tilpasser undervisning, arbeids- og opplæringsplaner og bruk av hjelpemidler. Opplæringsplaner følges opp i samarbeid med kontaktlærer og faglærere. Det er også spesialpedagogen som har ansvar for å sørge for installering, opplæring og god bruk av hjelpemidler som for  eksempel lese- skrivestøtte programmet Lingdys.

Skolens spesialpedagog er Kathrine Nordstrøm som kan kontaktes på e-post kathrine.nordstrom@tffk.no

Til toppen