Eksamenskarakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk-muntlig eller muntlig eksamen.

Hvor finner jeg  eksamenskarakterene?

Elever finner eksamensresultater i Visma inSchool og privatister finner disse på InSchool privatist. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

Ta kontakt med skolen på telefon 77752500 eller på epost om du trenger karakterutskrift eller nytt vitnemål eller kompetansebevis.

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Det er gebyr for utstedelser av:

  • duplikat
  • oversettelse av dokumentasjon