Tilrettelegging ved eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, må du søke rektor om dette.

Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være blant annet:

  • Utvidet tid (normalt inntil 1 time)
  • Opplesning
  • Forstørret skrift
  • Lyd-CD/lydfil
  • Utvidet ordrettingsprogram
  • Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven med punktskrift.

Manglende ferdigheter i norsk

Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Utdanningsdirektoratet presiserer at om man er fremmedspråklig og ikke behersker norsk skriftlig godt nok til å avlegge eksamen, er det ikke grunn for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Søknad om tilrettelegging ved eksamen gjøres i Visma inSchool (under "mine søknader").

Mer informasjon

Ung.no – Rett til tilrettelegging på prøver og eksamen

Udir.no – Særskilt tilrettelegging av eksamen