Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet informerer om rettigheter, kan hjelpe til i vanskelige saker og kan bidra til at elever og lærlinger får god medvirkning og aktiv deltakelse i egen opplæring. 

Ombudet er en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke. Kontaktinformasjon finner du nederst i saken.

Hvem kan kontakte elev- og lærlingombudet?

 • Elever, foreldre og andre rundt eleven
 • Lærlinger og lærekandidater
 • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Ombudet tar primært imot henvendelser som gjelder i Troms

Hva gjør elev- og lærlingombudet?

 • Snakker med deg om saken
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Gir deg konkrete svar på rettigheter, muligheter og plikter
 • Bidrar til å styrke medvirkning i opplæringa
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.
 • Tar opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen

Kontakt

Digitalt henvendelsesskjema finner du her

Elev- og lærlingombud

En smilende kvinne står i en grønn park. - Klikk for stort bilde Ørjan Marakatt Bertelsen.

Anita Lervoll

E-post:

anita.lervoll@tromsfylke.no

Telefon:

904 76 498

Besøksadresse: 

Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13
9007 Tromsø 

Årsrapporter

Verdidokument