Kontaktlærer

En viktig medspiller i samarbeidet mellom elev, skole og hjem er kontaktlæreren.

Kontaktlæreren er den som møter eleven daglig, og som har det primære ansvaret for oppfølgingen av sine kontaktelever.

Retningslinjer for kontaktlærerrollen (PDF, 199 kB)

Kontaktlærere skoleåret 2022/23

Kontaktlærere 2022/23
Klasse Kontaktlærer Kontaktlærer
1STA Kari B Thomassen Lars-Einar Mathiassen
1STB Elias Valøy Maria Skogeng
1STC Veronika Zvorono Barbro Sagmoen
1STD Børge Eriksen Frode Jensen
1STE Markus Aas Rafdal Olaug G Andersen
1IDA Kristina Reinholdtsen Håvard Lium
1IDB Kine-Th Martinussen Maria B Havstein
2STA Marius Høgtun Esten Sorken
2STB Eli Brekkås Ivar Lohne
2STC Elin S Moen-Mikalsen Elin Isaksen
2STD Sanna Filpus Preben Olsen
2IDA Kathrine Nordstrøm Jørn Halvard Myrvoll
2IDB Ole Talberg Margrethe Henriksen
3STA Rolf-Gunnar Monsen
3STB Torvid Hegstad
3STC Geir Andersen
3STD Maiken Davidsson
3IDA Hilde Lynum
3IDB Berit Kjeldsberg
3IDC Stian Ryslett

Trinnoppfølgere skoleåret 2022/23

Trinnoppfølgerne har et særskilt ansvar for å følge opp elevene på "sitt" trinn. De samarbeider tett sammen med elevens kontaktlærer, faglærere og rådgiver.

Trinnoppfølgere skoleåret 2022/23
Trinn Trinnoppfølger
VG1 Studiespesialisering Ramin Aminzadeh
VG1 Idrettsfag Rune Jacobsen
VG2 Studiespesialisering Elin S Moen-Mikalsen
VG2 Idrettsfag Rune Jacobsen
VG3 Studiespesialisering Elin Isaksen
VG3 Idrettsfag Mats Lundin
Til toppen