Kontaktlærer

En viktig medspiller i samarbeidet mellom elev, skole og hjem er kontaktlæreren.

Kontaktlæreren er den som møter eleven daglig, og som har det primære ansvaret for oppfølgingen av sine kontaktelever.

Retningslinjer for kontaktlærerrollen (PDF, 199 kB)

Kontaktlærere skoleåret 2023/24

Kontaktlærere 2023/24
Klasse Kontaktlærer
1STA Markus Aas Rafdal
1STB Veronika Georgievna Zvorono og Barbro Sagmoen
1STC Wenche Øvergaard og Jonas Johnsen
1STD Elias René Valøy og Kristine Broks
1STE Maiken Bjerkli Davidsson og Sanna Pauliina Filpus
1IDA Hilde Lynum og Elisabeth Udnes Johannessen
1IDB Iselin Emmy Pedersen og Jonas Haugmo Storvand
2STA Lars Einar Mathiassen og Sindre Viljar Johannessen
2STB Kathrine Nordstrøm og Tore Rismo
2STC Elin Isaksen og Elin Susanne Moen-Mikalsen
2STD Kaja Amalie Engan
2STE Ivar Lohne og Marius Høgtun
2IDA Håvard Lium og Kristina Hansen Reinholdtsen
3STA Esten Aastad Sorken
2IDB Kine-Therese Heggås Martinussen og Maria Bakke Havstein
3STB Eli Brekkås
3STC Geir Andersen
3STD Torvid Olve Kvendbø Hegstad
3IDA Jørn Halvard Myrvoll
3IDB Børge Eriksen

Trinnoppfølgere skoleåret 2023/24

Trinnoppfølgerne har et særskilt ansvar for å følge opp elevene på "sitt" trinn. De samarbeider tett sammen med elevens kontaktlærer, faglærere og rådgiver.

Trinnoppfølgere skoleåret 2023/24
Trinn Trinnoppfølger
VG1 Studiespesialisering Elin Isaksen
VG1 Idrettsfag Mats Lundin
VG2 Studiespesialisering Ramin Aminzadeh
VG2 Idrettsfag Rune Jacobsen
VG3 Studiespesialisering Elin S Moen-Mikalsen
VG3 Idrettsfag Rune Jacobsen