Kontaktlærer

En viktig medspiller i samarbeidet mellom elev, skole og hjem er kontaktlæreren.

Kontaktlæreren er den som møter eleven daglig, og som har det primære ansvaret for oppfølgingen av sine kontaktelever.

Retningslinjer for kontaktlærerrollen (PDF, 199 kB)

Kontaktlærere skoleåret 2020/21

Kontaktlærere 2020/21
Klasse Kontaktlærer Kontaktlærer
1STA Kaja Engan Ingrid Tennvassås
1STB Veronika Zvorono Maudhill Lorentsen
1STC Eli Brekkås Lars-Einar Mathiassen
1STD Natalia Bjerkeng Nielsen Julie Bratteng
1IDA Kristine Broks Hilde Lynum
1IDB Kristina Reinholdtsen Berit Kjeldsberg
1IDC Elisabeth Udnes Johannessen Svenn Martinsen Torneus
2STA Maria Bakke Havstein Sanna Filpus
2STB Ivar lohne Kari Bjørkli Thomassen
2STC Katrine Nordstrøm Esten Sorken
2STD Wenche Øvergaard
2IDA Håvard Lium Jørn Halvard Myrvoll
2IDB Jørgen Vik Torvid Hegstad
2IDC Terje Øvergård Kine-Therese Martinussen
3STA Maiken Berkli Davidsson
3STB Vetle Wisløff Sandring
3STC Tom Ropjukwat Tora Guttormsen
3STD Geir Andersen
3IDA Ingvild Kiil Holmemo
3IDB Jan Bengt Stormo
3IDC Rune Jacobsen

Trinnoppfølgere skoleåret 2020/21

Trinnoppfølgerne har et særskilt ansvar for å følge opp elevene på "sitt" trinn. De samarbeider tett sammen med elevens kontaktlærer, faglærere og rådgiver.

Trinnoppfølgere skoleåret 2021/22
Trinn Trinnoppfølger
VG1 Studiespesialisering Torill Hvalryg
VG1 Idrettsfag Cathrine Vangen
VG2 Studiespesialisering Natalia Nielsen
VG2 Idrettsfag Natalia Nielsen
VG3 Studiespesialisering Natalia Nielsen
VG3 Idrettsfag Elin Susanne Moen-Mikalsen
Til toppen