Rådgivertjenesten

Den enkelte elev har i følge Opplæringsloven rett til sosialpedagogisk rådgivning, oppfølging og hjelp, samt veiledning i forhold til utdanning og yrkesvalg.

Dette vil si at du som elev kan ta kontakt med rådgiver dersom du ikke finner deg til rette og/eller dersom du har personlige og sosiale vansker som påvirker deg i opplæringssituasjonen. Rådgiverne kan veilede deg og bidra til oppfølging og tilrettelegging i skolen, samt formidle kontakt med det eksterne hjelpeapparatet. Dette kan være timer hos psykolog, timer for kartlegging av lærevansker (for eksempel lese- og skrivevansker eller matematikkvansker), kontakt med barnevernet, helse- og sosialtjeneste eller lignende. Rådgiverne har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten ditt samtykke.

Gjennom årene i videregående opplæring skal du også prøve å finne ut hva du skal gjøre etter videregående skole. Her er det viktig at du forsøker å bli bevisst dine sterke og svake sider og tenker igjennom hva som kan passe for deg når det gjelder videre utdanning og fremtidig yrke. I den forbindelsen har du rett til veiledning og hjelp fra rådgiverne. Du vil få en del skriftlig og muntlig informasjon, gjennomføre utdannings- og yrkestester, delta på informasjonsmøter fra høgskoler /universitet, delta på messer m.m. Du finner også mye informasjonsmateriell om utdanning og yrke utenfor rådgiverkontorene. Se også oversikt over nettadresser for informasjon om ulike yrker og utdanninger.

Skolens rådgivere samarbeider tett med skolens helsesøster og pedagogisk- psykologisk tjeneste i fylkeskommunen (PPT). Det er også et spesialpedagogisk team på skolen, som har møte en gang per uke. Teamet består av begge rådgiverne, en representant for PPT, en lærerrepresentant og en representant fra skolens ledelse. Saker som teamet arbeider med, er i hovedsak tilrettelegging og oppfølging av elever.

Rådgiverne deltar også på foreldremøter og klasselærerråd. I det daglige velger vi å holde ”en åpen dør”, men vår timeplan står oppslått på våre kontordører.

Skolens rådgivere

 

 Eli Hellerud

 

Tlf: 77 75 25 20

E-post

 

 

  Cathrine Vangen

 

Tlf: 77 75 25 19

E-post

 

 

Hvem har ansvar for hvilken klasse?

Hvem har ansvar for hvilken klasse?
Eli Cathrine
1STA 1IDA
1STB 1IDB
1STC 1STD
1STE 2IDA
2STA 2IDB
2STC 2STB
2STD 3IDA
3IDC 3IDB
3STA 3STC
3STB
3STD
Tunet

 


Opptakskrav høyere utdanning

Spesielle opptakskrav ved søknad til universitet/høgskole

For å bli tatt opp som student ved universitet og høgskoler må man ha vitnemål fra videregående skole med generell studiekompetanse. Noen studier krever i tillegg bestemte fag fra videregående skole (eller bestemte kunnskaper og ferdigheter). Dette kalles spesiell studiekompetanse. Nedenfor får du en oversikt over de fleste fagområder som krever spesiell studiekompetanse før inntak.

Elever som har bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse på normal tid (vanligvis 3 år)  får FØRSTEGANGSVITNEMÅL. Les mer om vitnemål og vurdering her.

NB ! Dersom du her ikke finner det studie du er interessert i, kan du sjekke på www.studievalg.no eller www.samordnaopptak.no eller www.utdanning.no.

På samordnaopptak.no finner du også poenggrenser ved siste opptak for å komme inn på de enkelte studier ved forskjellige høgskoler eller universiteter. Poenggrensene er gjennomsnittskarakter fra videregående skole * 10 + realfagspoeng (og eventuelt andre tilleggspoeng).

En del utdanninger krever opptaksprøver, politiattest og /eller spesielle kunnskaper og ferdigheter. Se nærmere om dette på www.samordnaopptak.no

Enkelte studier har (som en forsøksordning) skjerpede karakterkrav. Les mer her  - under "endringer i 2019"

Se oversikt over opptakskrav og poenggrenser til høyere utdanning her.

 


Lenker til utdanning

Internettadresser som kan brukes i arbeidet med valg av utdanning og yrke (karriereplanlegging)

utdanning.no​​ En nasjonal fellesportal med oppdatert og riktig informasjon om utdanning og yrke. Viktig her: karakterkalkulator, jobbkompass, studievelgeren og interessetester.

studentum.no Informasjon om aktuelle fagområder, yrkesmuligheter og hvor man kan studere.

studievalg.no Informasjon om utdanning og yrker på alle nivå.

fagskolene.no Informasjon om fagområder og fagskoler i Norge

rollemodell.no Inspirasjon for å velge realfag.

velgriktig.no Realfagsportal med aktuell informasjon om realfagsutdanninger og yrker. Har også utdanningstest.

realfagsrekruttering.no  Informasjon om realfag og inspirasjon for å velge realfag.

unginfo.no Informasjon om utdanning, jobb, rettigheter m.m. for ungdom

ung.no Offentlig informasjon om rettigheter, plikter og muligheter for ungdom mellom 14 og 20 år.

nav.no Informasjon om familie, omsorg m.m. og om arbeidsmarkedet, yrker og utdanning. Har også interessetester.

samordnaopptak.no Søkerinformasjon om frister, prosedyrer, opptakskrav m.m. for deg som skal søke høyere utdanning.

folkehogskole.no Alt du trenger å vite om folkehøgskoler i Norge

lanekassen.no Faktaopplysning om stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet.

ansa.no Råd, nyheter og informasjon om utdanning i utlandet.

legatsiden.no Oversikt over støtteordninger i Norge og utlandet.

nokut.no Informasjon om godkjente utenlandske skoler og fremgangsmåte for å få godkjent utenlandsk utdanning m.m.

www.studyinnorway.no Informasjon på engelsk om hvordan det er å studere i Norge.

forsvaret.no Informasjon om muligheter i Forsvaret, førstegangstjeneste, utdanning og jobb i Forsvaret.

utdanningiverden.no Informasjon om utdanning i utlandet.

Til toppen