Informasjon foresatte

Kommunikasjon mellom skole og hjem er et av våre viktigste satsingsområder. Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert som foresatte.

Innlogging SkoleArena (fravær)

Informasjon om foreldretilgang i SkoleArena (PDF, 556 kB)

Generell informasjon til foresatte VG1 (PDF, 553 kB) (ble gitt av rektor på foreldremøter)

Informasjon om idrettsfag (PDF, 103 kB) (ble gitt på foreldremøter)

 

Trinnoppfølgere skoleåret 2020/21

Trinnoppfølgerne har et særskilt ansvar for å følge opp elevene på "sitt" trinn. De samarbeider tett sammen med elevens kontaktlærer, faglærere og rådgiver.

Trinnoppfølgere skoleåret 2020/21
Trinn Trinnoppfølger
VG1 Studiespesialisering Elin Isaksen
VG1 Idrettsfag Mats Lundin
VG2 Studiespesialisering Ramin Aminzadeh
VG2 Idrettsfag Elin Susanne Moen-Mikalsen
VG3 Studiespesialisering Torill Hvalryg
VG3 Idrettsfag Cathrine Vangen
Til toppen