Informasjon foresatte

Kommunikasjon mellom skole og hjem er et av våre viktigste satsingsområder. Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert som foresatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presisering av fraværsføring under korona (PDF, 158 kB) 
 

Informasjon fra foreldremøter VG1 august 2021 (PDF, 506 kB)

 

Trinnoppfølgere skoleåret 2021/22

Trinnoppfølgerne har et særskilt ansvar for å følge opp elevene på "sitt" trinn. De samarbeider tett sammen med elevens kontaktlærer, faglærere og er en del av skolens ressursteam.

Trinnoppfølgere skoleåret 2021/22
Trinn Trinnoppfølger
VG1 Studiespesialisering Torill Hvalryg
VG1 Idrettsfag Cathrine Vangen
VG2 Studiespesialisering Natalia Nielsen
VG2 Idrettsfag Natalia Nielsen
VG3 Studiespesialisering Natalia Nielsen
VG3 Idrettsfag Elin Susanne Moen-Mikalsen

Regler og rutiner knyttet til elevers fravær, orden og atferd

Kilder for dette dokumentet er opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven samt Troms og Finnmark Fylkeskommunes ordensreglement for elever og Tromsdalen vgs. sin praktisering av dette.

Opprette egenmelding i VIS (foresatte)

Til toppen