Informasjon foresatte

Kommunikasjon mellom skole og hjem er et av våre viktigste satsingsområder. Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert som foresatte.

Se vår samleside om Visma InSchool 

Les mer om ordens- og fraværsreglementet

Vi gjør oppmerksom på at grunnet GDPR så har foresatte ikke lenger tilgang detaljert fraværsinformasjon i Visma InSchool.

Trinnoppfølgere skoleåret 2023/24

Trinnoppfølgerne har et særskilt ansvar for å følge opp elevene på "sitt" trinn. De samarbeider tett sammen med elevens kontaktlærer, faglærere og er en del av skolens ressursteam.

Trinnoppfølgere skoleåret 2023/24
Trinn Trinnoppfølger
VG1 Studiespesialisering Elin Isaksen
VG1 Idrettsfag Mats Lundin
VG2 Studiespesialisering Ramin Aminzadeh
VG2 Idrettsfag Rune Jacobsen
VG3 Studiespesialisering Elin S Moen-Mikalsen
VG3 Idrettsfag Rune Jacobsen

Regler og rutiner knyttet til elevers fravær, orden og atferd

Kilder for dette dokumentet er opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven samt Troms og Finnmark Fylkeskommunes ordensreglement for elever og Tromsdalen vgs. sin praktisering av dette.