Informasjon foresatte

Kommunikasjon mellom skole og hjem er et av våre viktigste satsingsområder. Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert som foresatte.

Se vår samleside om Visma InSchool 

Les mer om ordens- og fraværsreglementet

Vi gjør oppmerksom på at grunnet GDPR så har foresatte ikke lenger tilgang detaljert fraværsinformasjon i Visma InSchool.

Informasjon til foresatte VG1 (PDF, 2 MB)
(ble gitt på foreldremøte i uke 35 2022)

Informasjon til foresatte VG2 (PDF, 2 MB)
(ble gitt på foreldremøte i uke 42 2022)

Trinnoppfølgere skoleåret 2022/23

Trinnoppfølgerne har et særskilt ansvar for å følge opp elevene på "sitt" trinn. De samarbeider tett sammen med elevens kontaktlærer, faglærere og er en del av skolens ressursteam.

Trinnoppfølgere skoleåret 2022/23
Trinn Trinnoppfølger
VG1 Studiespesialisering Ramin Aminzadeh
VG1 Idrettsfag Rune Jacobsen
VG2 Studiespesialisering Elin S Moen-Mikalsen
VG2 Idrettsfag Rune Jacobsen
VG3 Studiespesialisering Elin Isaksen
VG3 Idrettsfag Mats Lundin

Regler og rutiner knyttet til elevers fravær, orden og atferd

Kilder for dette dokumentet er opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven samt Troms og Finnmark Fylkeskommunes ordensreglement for elever og Tromsdalen vgs. sin praktisering av dette.
Til toppen