Utlånskontrakt og reglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler.

Reglement for utlån av lærebøker i Troms og Finnmark fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i fylket.

Reglementet gjelder også for annet utstyr som lånes av skolen.

Her finner du utlånskontrakt (PDF, 158 kB)