Søke om fritak fra vurdering i fag

Enkelte elever kan søke om fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål og i kroppsøving.

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål

Elever som har krav på fritak i sidemål må søke om dett hvert skoleår.

Dette gjøres i Visma In School

Merk at dette også gjelder elever som har fått innvilget fritak tidligere år!

Ved søknaden dokumentasjon legges ved.

Godkjent dokumentasjon er for eksempel sakkyndig vurdering fra PPT, vedtak om særskilt språkopplæring, vitnemål fra grunnskolen som viser fritak, osv.

I tillegg til dokumentasjonen, må dere skrive i fritekstfeltet hvorfor dere søker. For eksempel "jeg har dysleksi", eller "jeg er fremmedspråklig".

Elever som har opplæring i samisk og elever som mottar styrket opplæring i norsk inneværende år det søkes for, kan skrive dette i fritekstsøket. Annen dokumentasjon er ikke nødvendig for denne gruppen elever.

 

Informasjon om fritak fra opplæring, eller vurdering med karakter i kroppsøving

Elever som vil søke om fritak fra opplæring, eller vurdering med karakter i kroppsøving, må søke om dette hvert skoleår.

Dette gjøres i Visma In School

Dette gjelder også elever som har fått innvilget fritak i faget tidligere år.

Ved søknaden dokumentasjon legges ved.

Godkjent dokumentasjon ift. fritak for opplæring i faget, er for eksempel en legeerklæring som dokumenterer at opplæringa er til skade for eleven, og at tilpasset opplæring ikke er mulig.

Elever kan og få fritak for vurdering med karakter i faget, når den tilrettelagte opplæringen eleven får ikke kan vurderes med karakter.

I tillegg til dokumentasjonen, må dere skrive i fritekstfeltet hvorfor dere søker om fritak fra opplæring, eller vurdering med karakter i faget.