AMU

Skolens HMS-arbeid er i kontinuerlig utvikling. Her finner du rutiner og planer for HMS ved Tromsdalen vgs.

Målsettingen for HMS-arbeidet på TVS er å bidra til at alle elever og ansatte har en trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Skolens viktigste samarbeidspartner i HMS-arbeidet er arbeidsmiljøutvalget (AMU). 

Dette består av hovedverneombud, verneombudene, rektor, samt avdelingslederne for språk og idrettsfag.

HMS-håndbok for TVS gir informasjon om blant annet:

 • Organisering av HMS-arbeidet Tegnet bilde av et AMU-møte - Klikk for stort bilde
 • Målsetting for HMS-arbeidet
 • Lover/forskrifter
 • Kartlegging av miljø/risiko
 • Handlingsplan
 • Beredskapsplan 
 • Opplæring
 • Rutiner/instrukser
 • Avvikshåndtering
   

Gjør en avviksmelding