AMU

Skolens HMS-arbeid er i kontinuerlig utvikling. Her finner du rutiner og planer for HMS ved Tromsdalen vgs.

Målsettingen for HMS-arbeidet på TVS er å bidra til at alle elever og ansatte har en trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Gjør en avviksmelding

Skolens viktigste samarbeidspartner i HMS-arbeidet er arbeidsmiljøutvalget (AMU). 

Dette består av hovedvernombud, verneombudene, rektor, samt avd.lederne for språk og idrettsfag.

 Hovedverneombud
 

Verneombud idrettsfag
Svenn M Torneus
Tlf: 77 75 25 37

 Verneombud studiespesialisering
Jonas Johnsen
Tlf: 77 75 25 65

Verneombud drift
Randi Woll
Tlf: 77 75 25 16

HMS-håndbok for TVS gir informasjon om blant annet:

  • Organisering av HMS-arbeidet
  • Målsetting for HMS-arbeidet
  • Lover/forskrifter
  • Kartlegging av miljø/risiko osv
  • Handlingsplan
  • Beredskapsplan 
  • Opplæring
  • Rutiner/instrukser
  • Avvikshåndtering
Til toppen