TROMSDALEN VGS ER PÅ GULT NIVÅ

Det innføres jevnlig testing av alle elever på VG1 og VG2

Les mer her

 

Visjon og verdier

Skolens kjerneverdier er

Trygghet — Utfordringer — Mestring

  Med trygghet mener vi at vi gjennom å være forutsigbare og ansvarlige, viser hverandre respekt og omtanke.

Med utfordringer mener vi at vi gjennom å søke ny kompetanse og nye muligheter, fremmer egen og skolens utvikling.

Med mestring mener vi at vi gjennom å utvikle sosial og faglig kompetanse, opplever stolthet og følelse av å lykkes.

Til toppen