Skolens historie

Tromsdalen videregående skole har hatt dette navnet siden man flyttet inn i den da nye bygningen på Tomasjord i 1981, men skolen har røtter fra lengre tilbake enn så.

Embryoet til skolen var det som den gang het Tromsø kommunale handelsskole. Denne ble etablert i 1918, men lagt ned i 1927 på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

Gyllenborg skole. Tidlig tilholdssted for det som seinere ble Tromsdalen vgs.

 

Denne skolen ble høsten 1927 erstattet av K. Moldenæs handelsskole, som var i drift i ulike lokaler i sentrum av Tromsø (på Gyllenborg skole, i Storgata og i Grønnegata 86/88) frem til 1977.

Grønnegata 86/88 var adressen til K. Moldenæs handelsskole og Tromsø handelsgymnas årene 1963-81.

   

 

I 1977 ble driften overtatt av fylkeskommunen under navnet Tromsø  handelsgymnas, og virksomheten fortsatte i Grønnegata frem til 1981.

Når Tromsdalen videregående skole ble etablert på Tomasjord høsten 1981 flyttet handelsgymnaset over sundet og ble studieretning for handel og kontor. Skolen hadde også fra starten studieretning for allmennfag (det som i dag heter programområde for studiespesialisering).

Tromsdalen videregående skole, sett fra Tromstun.

 

 

Høsten 1982 fikk skolen en ny studieretning - idrettsfag - som har vedvart og blitt utviklet frem til dags dato. Vi har i dag to paralleller på idrettsfag, og dette sammen med elevene som går studiespesialisering med idrett, gjør at vi er en av de største idrettsskolene i landet.

I og med ny læreplan fra høsten 1994 ble handel og kontor erstattet med den yrkesfaglige studieretningen salg og service (senere service og samferdsel), som var en en del av Tromsdalen videregående skole frem til våren 2009 (da den flyttet til Tromsø maritime skole). Fra da har Tromsdalen vgs. vært en rent studieforberedende skole.

Det populære tilbudet studiespesialisering med realfag og idrett har vært mulig å velge siden høsten 2006. Fra høsten 2021 ble dette tilbudet utvidet til å gjelde også studiespesialisering innen språk og samfunnsfag.

Rektorer ved Tromsdalen vgs.

Rektorer ved Tromsdalen vgs.
Periode Navn
1981-1987: Gunnar Moldenæs
1987-1991: Øyvind Wæraas
1991-2003: Kari Drecker
2003-nå: Torill Hvalryg

Kjente elever fra Tromsdalen videregående skole

  • Lene Marlin (artist)
  • Ine Marie Eriksen Søreide (politiker - utenriksminister)
  • Steinar Nilsen (fotballspiller og -trener)
  • Rune Lange (fotballspiller)
  • Nikolai Schirmer (skikjører og filmer)
  • Anja Bakken Riise (politiker -  leder av miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender)
Til toppen