Idrettsfag

 Etter fullført utdanningsprogram i idrettsfag får du generell studiekompetanse og kan ta høyere utdanning på universitet eller høyskole. Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli fysioterapeut, idrettspsykolog, personlig trener, lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse.

Hvorfor velge idrettsfag? 

Du lærer

  • om fysisk aktivitet og trening
  • treningsledelse
  • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
  • teoretiske fag

Du bør være 

  • interessert i helse og fysisk aktivitet
  • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
  • god i én eller flere idretter

 

To elever som hviler på en fjelltopp. - Klikk for stort bildeEn femminuttere med utsikt.

   

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter (gjelder elever på toppidrett). Les mer om dette.

Les mer om idrettsfag på vilbli.no

Hvorfor velge Tromsdalen videregående skole?

 

Elever spiller fotball. - Klikk for stort bildeFotballtrening i Skarphallen.

  Dette er noe for deg som interesserer deg for de allmenne fagene og samtidig liker å trene. På idrettslinja har vi stor bredde i ferdighetsnivået blant våre elever. Skalaen spenner fra de som satser hardt og ligger i norgestoppen i sin idrett, til de som ikke driver konkurranseidrett, men trener fordi de synes det er gøy og sosialt. 

 

 

Elev som vander på isbre. - Klikk for stort bildeVandring på Steindalsbreen.

  

Søk skoleplass

Vi tilbyr to ulike grener innenfor idrettsfag:

  • toppidrett
  • breddeidrett

Om toppidrettene

Om breddeidrettene

Alle tilbud på utdanningsprogram for idrettsfag gir sammen med studieforberedende fag generell studiekompetanse for høyere studier.

Oppbygging idrettsfag

Ferdighetsuttak

Skolen har anledning til å foreta et ferdighetsuttak etter opplæringsloven § 6-11. I praksis foregår dette gjennom at søkere til idrettsfag krysser av for at de ønsker ferdighetsvurdering når de fyller ut søknaden til videregående opplæring i VIGO. Viktig at dette gjøres, siden det ikke går an å forandre i søknaden i ettertid (dvs. etter 1. mars).

Skolen behandler deretter søknaden og den blir oversendt respektive særkrets for uttalelse. Søkere må også tilfredsstille krav til skolekarakterer for å få tildelt ferdighetsplass. Søkere som får ferdighetsplass vil bli orientert om dette medio april hvert år. Skolen innhenter sportslig informasjon slik at det ikke er nødvendig å oversende dokumentasjon til skolen.

Her kan du laste ned fylkeskommunens retningslinjer for ferdighetsprøving vg1 idrettsfag.

Viktig informasjon om fremmedspråk finner du her

Samisk

Alle elever i videregående opplæring i Troms og Finnmark har rett til opplæring i samisk. Dette gjelder selv om de ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen. Elevene får velge hvilket samisk språk de skal ha opplæring i – nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.

Det er tre ressursskoler for samiskopplæringen i Troms: Nord-Troms, Kongsbakken og Heggen videregående skoler. Disse skolene har stedlige lærere.

De videregående skolene vil strekke seg langt for å skaffe stedlig lærer og å starte samiskopplæring umiddelbart ved skolestart. Elever som har bestemt seg for eller kan tenke seg samiskopplæring, må derfor krysse av for dette i søknaden til videregående opplæring.