Fravær

Her har vi samlet informasjon om fravær.

Logg inn på Visma InSchool

Introduksjon til Visma InSchool for elever (PDF, 798 kB)

Last ned skrivet om fraværsgrensen, som rektor har utarbeidet. (PDF, 422 kB)

Presisering av fraværsføring under korona (PDF, 158 kB)

Melding om fravær og søknad om selvstendig studiearbeid

Opprette egenmelding i VIS (foresatte)

Regler og rutiner knyttet til elevers fravær, orden og atferd

Kilder for dette dokumentet er opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven samt Troms og Finnmark Fylkeskommunes ordensreglement for elever og Tromsdalen vgs. sin praktisering av dette.
Til toppen