Studiespesialisering med idrett

På Tromsdalen videregående skole så kan du kombinere studiespesialisering med topp- eller breddeidrett.

Elev som svever i en zip-line. - Klikk for stort bilde

Du går i egen egen stud.spes.-klasse, men har trening sammen med idrettsfagelevene tre dager i uken. Samtidig får du mulighet til å fordype deg innenfor de andre programfagene på studiespesialisering.

 

Det beste fra to verdener i én pakke!

Du kan lese mer om de ulike idrettstilbudene her:

Om toppidrettene

Om breddeidrettene

På VG2 og VG3 har du mulighet å velge blant de valgfrie progamfagene som skolen tilbyr. Merk at topp- eller breddeidrett kan velges allerede på VG1!

Valgfrie programfag ved Tromsdalen videregående skole (skoleåret 2023-24)

Valgfrie programfag ved Tromsdalen videregående skole (skoleåret 2023-24)
Idrettsfag Språkfag Samfunnsfag Realfag
Toppidrett 1, 2 og 3 Engelsk 1 Markedsføring og ledelse 1 og 2 Matematikk S1 og S2
Breddeidrett 1, 2 og 3 Engelsk 2 Rettslære 1 og 2 Matematikk R1 og R2
Reiseliv og språk 1 Sosiologi og sosialantropologi Fysikk 1 og 2
Sosialkunnskap Kjemi 1 og 2
Politikk og menneskerettigheter Biologi 1 og 2
Samfunnsgeografi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2

 

Viktig informasjon om fremmedspråk finner du her

Ferdighetsinntak

Vi gjør oppmerksom på at elever som søker studiespesialisering med idrett ikke har mulighet å få ferdighetsinntak. Dette var en prøveordning som ble avviklet etter inntaket våren 2017.

Pr. idag finnes denne muligheten kun for søkere til utdanningsprogram for idrettsfag. Les mer om ferdighetsinntaket.