Biologi

Mennesket har alltid vært avhengige av kunnskap om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemet på jordkloden. Du lærer om levende organismer i plante- og dyreliv. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Etter endt videregående skole kan man spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt. 
Eksempler på disse er:

  • botanikk - plantevitenskap
  • mikrobiologi - læren om mikroorganismer
  • zoologi - læren om dyr
  • genetikk - læren om arv og gener 
  • økologi - læren om organismers forhold til miljøet 

Hva arbeider en biolog med?

Til toppen