Programfag

Her finner du en oversikt over programfag som tilbys på Tromsdalen videregående skole.

Valgfrie programfag ved Tromsdalen videregående skole (skoleåret 2023-24)

Valgfrie programfag ved Tromsdalen videregående skole (skoleåret 2023-24)
Idrettsfag Språkfag Samfunnsfag Realfag
Toppidrett 1, 2 og 3 Engelsk 1 Markedsføring og ledelse 1 og 2 Matematikk S1 og S2
Breddeidrett 1, 2 og 3 Engelsk 2 Rettslære 1 og 2 Matematikk R1 og R2
Reiseliv og språk 1 Sosiologi og sosialantropologi Fysikk 1 og 2
Sosialkunnskap Kjemi 1 og 2
Politikk og menneskerettigheter Biologi 1 og 2
Samfunnsgeografi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2