Handlingsplan og styringsdokumenter

Skolen har, i tillegg til våre kjerneverdier, hvert år spesielt fokus på noen utvalgte satsingsområder.

Skolens satsingsområder

Skoleåret 2021/22 har vi ekstra fokus på: 

  • Elevoppfølging
  • Elevmedvirkning
  • Tilpasset opplæring
  • Vurdering for læring

Her kan du laste ned skolens handlingsplan (PDF, 816 kB)

Til toppen